Sinds 2014 is het in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap, dus ook in Spanje, verplicht om bij verkoop of verhuur van een woning die niet is aangesloten op het rioolnet, aan te tonen dat de afvoer van het restwater gebeurt op een wijze die voldoet aan de Europese milieuwet. Als dit niet het geval is, loopt de nieuwe eigenaar het risico dat de woonvergunning, de ‘CH’, wordt ingetrokken of, bij nieuwbouw, niet eens wordt verstrekt. De nieuwe eigenaar dient in dat geval de woning aan te sluiten op het rioleringssysteem, wat in sommige gevallen snel € 20.000,- kan kosten, of, als dat niet mogelijk is, een gecertificeerde septic tank te plaatsen met deugdelijk zuiveringssysteem (wat vaak voordeliger is), dan wel de niet gecertificeerde of afgekeurde septic tank te vervangen.

Wat is een septic tank?
Een septic tank kunt u vergelijken met een waterzuiveringssysteem. Het afvalwater wordt op biologische manier gezuiverd. De waterdichte, ondergrondse bak loodst het water, na het zuiveren, in in de bodem. Omdat het hier om gezuiverd afvalwater gaat, heeft dit geen schadelijke invloed op het milieu of het grondwater. De septic tank laat vooral de vaste delen in het afvalwater zinken. Daarnaast worden ook de vettige stoffen en papierresten gefilterd en deels afgebroken. Een tank breekt 25% tot 40% af en heeft hiermee de klassering IBA type 1. Een septic tank bestaat vaak uit twee delen met ongeveer drie gescheiden lagen. De onderste laag bestaat uit vaste stoffen, de middelste laag uit vloeibare stoffen en de bovenste laag uit drijvende vaste stoffen. In het eerste deel zakken de vaste stoffen naar de bodem. Deze stoffen veteren zich langzaam in een zuurstofloos proces. Er blijft wel residu achter dat zich langzaam ophoopt. Daarom moet de tank eens in de paar jaar geleegd worden. Door de in de septic tank aanwezige bacteriën regelmatig door middel van bij elke bouwmarkt verkrijgbare tabletten aan te vullen, wordt het noodzakelijke legen van de septic tank behoorlijk uitgesteld. Er is minder stroming wanneer het water naar het tweede deel stroomt. Het overgebleven vloeibaar afval wordt met zuurstof geoxideerd om zo de gassen uit het afvalwater te verwijderen. Ook in dit deel ontstaat er slib op de bodem. Het overgebleven afwater, komt vervolgens terecht in de bodem.

Certificatie controle
Om te weten of de aanwezige septic tank voldoet aan de wettelijke voorschriften, dient u deze door een erkend bedrijf of architect te laten controleren. De Klusjesman werkt hierin samen met een gespecialiseerd architect die deze controle eenvoudig kan uitvoeren. Als de septic tank voldoet aan de wettelijke voorschriften, ontvangt u een door de architect uitgeschreven bewijs van goedkeuring, waarmee u bij de gemeente waarin uw huis gesitueerd is een woonvergunning kunt aanvragen, dan wel deze kan laten verlengen. Voldoet de septic tank niet aan de wettelijke voorschriften? Dan dient deze, als de woning zich niet binnen de bebouwde kom bevindt dan wel als de woning als tweede woning gebruikt wordt, te worden vervangen bij verkoop.

Zwart gat
Sommige oude ‘Finca’s’ in Spanje hebben een zogenaamde ‘posa negra’ of zwart gat, letterlijk een gat in de grond. Het afval sijpelt op die manier gewoon in de bodem. Dit is in strijd met de EEG-voorschriften en er moet in dat geval een gecertificeerde septic tank worden geïnstalleerd voordat een woonvergunning wordt verstrekt of verlengt. Als de woning wel een septic tank heeft, dient te worden aangetoond, door middel van bijvoorbeeld een door een architect opgemaakt certificaat, dat de septic tank voldoet aan de EEG-voorschriften en bij sommige gemeentes ook aan de separaat door de gemeente uitgegeven voorschriften. Daarbij dient de septic tank op een betonnen basis te zijn gelegd, omdat anders de tank kan bewegen waardoor de leidingen zich van elkaar scheiden.

Plaatsen septic tank
Wilt u een septic tank laten plaatsen? Onze experts staan voor u klaar. Wij adviseren u graag over de grootte, het materiaal en de vorm. Daarna bepalen we samen met u de locatie van tank. Deze plaatsen we zo dicht mogelijk bij de woning, op een goed bereikbare plek. Hoe minder leidingen, hoe voordeliger het namelijk voor u is. Daarbij is het praktisch als u, bijvoorbeeld in het geval van storingen, de septic tank makkelijk kunt bereiken. Na de grond uit te graven, plaatsen we een laag gestabiliseerd zand op de bodem om de put te verankeren. Vervolgens monteren we de aan- en afvoerbuizen en sluiten we de verluchting aan. De verluchting zorgt ervoor dat gassen kunnen ontsnappen die bij het afbraakproces ontstaan. Zo voorkomt u een niet echt prettige rioollucht in uw woning. Tot slot testen we de werking van de put. Na enkele dagen is de septische tank volledig gestabiliseerd en kunnen we de ruimte tussen de tank en het gat opvullen met aarde. Vanaf dat moment is de septic tank klaar voor gebruik.

Hoe voorkomt u problemen met de tank?
Spoel zo min mogelijk chemische schoonmaakmiddelen (denk aan chloor) door uw toilet of sanitair. Door de ontsmettende werking kan het biologische zuiveringsproces in de septic tank namelijk ernstig verstoord worden. Wij adviseren u derhalve om, als het enigszins mogelijk is, alleen milieuvriendelijke middelen te gebruiken. Filter zoveel mogelijk haren, eetresten en zeep door middel van een afvoerzeef en zorg dat u geen vaste materialen zoals vochtige doekjes, tampons of maandverband door het toilet of sanitair spoelt. Zo voorkomt u verstoppingen. Laat uw septic tank regelmatig legen, reinigen en onderhouden. Om de periode tussen het legen en reinigen zo lang mogelijk te houden, is het raadzaam om eens per maand het bacterieniveau in de septic tank aan te vullen door middel van speciale tabletten die u bij elke bouwmarkt in Spanje kunt kopen.

Kosten plaatsen septic tank
De kosten voor het plaatsen van een septic tank zijn afhankelijk van de situatie, reeds aanwezige zaken en de afmeting van de septic tank. Vooraf de exacte kosten aangeven is dus vrij lastig.  In de eerste plaats dient een van onze specialisten de locatie te bezoeken om te bepalen waar de septic tank geplaatst kan en mag worden. Om een kloppende offerte te kunnen maken dienen wij, om financiële verrassingen zoveel mogelijk te voorkomen, vooraf dus precies in kaart te brengen wat u en wij kunnen verwachten. Tevens is het van belang dat voor plaatsing alle afvoeren goed gecontroleerd worden, om problemen met lekkage te voorkomen. Dit doen wij middels een cameracontrole, waarbij de aanwezige afvoeren aan de binnenzijde gecontroleerd worden op scheurtjes en overige gebreken zoals bijvoorbeeld loslatende lassen. Haarscheurtjes en loslatende lassen kunnen zorgen voor ernstige gebreken in de toekomst. Het is dan fors voordeliger om een versleten deel van de afvoer meteen te vervangen als alles ‘open’ ligt, dan op het moment dat alles is aangesloten en weer moet worden opengebroken. De kosten voor een cameracontrole bedragen € 250,-. Aan de hand van het eerste onderzoek en een eventuele cameracontrole brengen wij vervolgens een passende offerte uit.

Ontvang een vrijblijvende offerte
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Klusjesman? Dat kan door een vrijblijvende offerte aan te vragen. Vul het offerteformulier zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Vrijblijvende offerte aanvragen